ข้อจำกัดในการรับประทานอาหาร เมื่อ จัดฟันแบบใส ! การจัดฟันแบบใส ถือว่าเป็นการรักษาที่ใช้นวัตกรรมยุคใหม่ เข้ามาวางแผนการรักษา จึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้น้อยมาก และมีความสะดวกสบายมาก หากเปรียบเทียมกับการจัดฟันแบบทั่วไป ที่มองไม่เห็นเครื่องมือการจัดฟัน รวมถึงไม่เกิดความระคายเคืองภายในช่องปาก รวมถึงมีความหลากหลายในการรับประทานอาหารอีกด้วย

การจัดฟันแบบใส จะทำให้ผู้เข้ารับการรักษาไม่มีข้อจำกัดในการรับประทานอาหาร เมื่อเทียบกับการจัดฟันแบบอื่นๆและไม่ต้องระวังเครื่องมือหลุดระหว่างรับประทานอาหาร เพราะสามารถถอดเครื่องมือจัดฟันแบบใสออกได้ระหว่างรับประทานอาหาร และที่สำคัญคือควรที่จะแปรงฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพในช่องปากที่ดีของผู้เข้ารับการรักษา

หากผู้เข้ารับการรักษาไม่มั่นใจหรือมีเรื่องที่สงสัยเกี่ยวกับการจัดฟันแบบใส ถึงเรื่องของการรับประทานอาหาร และข้อจำกัดในการจัดฟันแบบใส ผู้ที่จะเข้ารับการรักษาสามารถเข้าปรึกษาทันตแพทย์ของทางคลีนิคได้ เพราะทีมทันตแพทย์ของคลีนิคมีความเชี่ยวชาญในการจัดฟันแบบใส ทั้งยังได้รับการรับรองทางสหรัญอเมริกาอีกด้วย